RE-SET OBRAZOVANJE

NEDELJA “RE-SET DRUŠTVA”

09.09.2021.
STVARANJE LJUDSKOG KAPITALA 

NEDELJA “RE-SET DRUŠTVA”

10.09.2021.
POSLOVI SADA I POSLOVI BUDUĆNOSTI

NEDELJA “SVI NAŠI POTENCIJALI”

22.09.2021.
KULTURA-VODILJA ILI EKONOMIJA

NEDELJA “SVI NAŠI POTENCIJALI”

13.10.2021.
SPORT I MLADI SU OGLEDALO DRUŠTVA

PRIJAVI SE ZA NOVOSTI